Utmaningar

Er verksamhet behöver informera gäster om hur de ska förhålla sig under besöket och införa nya regler och förhållningssätt för att minska smittan. Det kan handla om alltifrån avståndsregler och handhygien till hur många som får uppehålla sig på arbetsplatsen och i konferensrum samtidigt.

Tillsammans kan vi hjälpas åt i arbetet att minimera smittospridningen i arbetslivet och samhället.

alternative

Förhindra smittspridning vid besöksmottagande

Våra lösningar säkerställer att er verksamhets besökshantering fungerar på ett effektivt sätt i samband med återöppning av era kontor.

alternative

Informera om regler

Besökaren får all nödvändig information i sitt välkomstmejl och/eller på registreringsskärm där er verksamhet kan tydliggöra vad som gäller för minskad smittspridning i samband med besök.

alternative

Skicka hem sjuka gäster

Om gäst eller besökare uppvisar symptom under besöket så bör denne skickas hem dem direkt. Därefter kan besökssystemets loggar enkelt användas för att utföra smittspårning.

alternative

Beröringsfri incheckning

Gäster kan enkelt checka in beröringsfritt med QR-kod vid ankomst utan att skapa onödig köbildning. QR-koden erhålls i välkomstmejl som skickas i god tid före mötet. Se till att endast tillåta förbokade besök.